ทั่วไป  [ลงชื่อเข้าใช้] วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559  
 
 
 
   กิจกรรมแพทย์เคลื่อนท...
 
 
   รับคณะ เจ้ากรมกิจการ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรประสบอ...
 
 
   กิจกรรม " Bike For L...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรที่ประ...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรประสบอ...
 
 
   มอบสิ่งของให้กับราษฎ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 มอบสิ่งของ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เปิดการฝึก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจพื้นที...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ มอบผ้าห่มก...
 
 
   สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจช่องทา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ มอบผ้าห่มก...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ มอบผ้าห่มก...
 
 
   ต้อนรับคณะ สปร.ทบ....
 
 
   กิจกรรมงานวันเด็กแห่...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจจุดบริ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ มอบผ้าห่มก...
 
 
   กิจกรรมทำความสะอาดศา...
 
 
   ประธานสมาคมแม่บ้าน ท...
 
 
   ประธานสมาคมแม่บ้าน ท...
 
 
   ประธานสมาคมแม่บ้าน ท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจพื้นที...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมพิ...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดกิจกรรมปลู...
 
 
   วางพวงมาลาวันปิยมหาร...
 
 
   รับคณะ ผอ.สปก.ยก.ทหา...
 
 
   พิธีปล่อยแถวบูรณาการ...
 
 
   ร่วมเปิดงานแสดงสินค้...
 
 
   แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเ...
 
 
   รับส่งหน้าที่ ผบ.ฉก....
 
 
   Big Cleaning Day ...
 
 
   ชด.ทหาร/สลก.กอ.นชท.แ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เป็นประธาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เปิดการฝึก...
 
 
   ถวายเทียนพรรษา...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เข้าร่วมใน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 พบปะคณะกรร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เป็นประธาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เป็นประธาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เป็นประธาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เป็นประธาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ บรรยายการส...
 
 
   กิจกรรมอบรมให้ความรู...
 
 
   ปลูกป่าอาเซียน...
 
 
   ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าต...
 
 
   เตรียมการรองรับการจ่...
 
 
   กำลังใจมอบให้ทหารหาญ...
 
 
   ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเ...
 
 
   ซักซ้อมแผนอพยพประชาช...
 
 
   จัดการเรียนการสอนภาย...
 
 
   โครงการพัฒนาศักยภาพเ...
 
 
   อบรมและซักซ้อมดับไฟป...
 
 
   กิจกรรมปั่นจักรยาน...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมเกษตรผส...
 
 
   ฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน...
 
 
   รณรงค์ป้องกันไฟป่าแล...
 
 
   ต้อนรับคณะ นทน.หลักส...
 
 
   พบปะส่วนราชการและสื่...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ต้อนรับ ผอ...
 
 
   อบรมและซักซ้อมดับไฟป...
 
 
   กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน...
 
 
   กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน...
 
 
   กิจกรรมหมู่บ้านเข้มแ...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมผู้นำชุ...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมชุมชนอุ...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมชุมชนอุ...
 
 
   วางพานพุ่มดอกไม้สด เ...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมฯ และมอ...
 
 
   กิจกรรมงานวันเด็กแห่...
 
 
   มอบเครื่องหมายยศให้ก...
 
 
   กิจกรรมหมู่บ้านเข้มแ...
 
 
   กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน...
 
 
   กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน...
 
 
   ปิดการฝึกอบรม รสปส.แ...
 
 
   ทอดผ้าป่าสามัคคี...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เยี่ยมการฝ...
 
 
   พิธีบวงสรวงสมเด็จพระ...
 
 
   วางพวงมาลาสมเด็จพระเ...
 
 
   พัฒนาวัดโพธิคุณ...
 
 
   พิธีลงนามถวายพระพร...
 
 
   ตักบาตรข้าวสารอาหารแ...
 
 
   ความคืบหน้า ร.ร.พะเด...
 
 
   ร่วมพิธีเทิดพระเกียร...
 
 
   กิจกรรมการเข้าค่ายพั...
 
 
   รับคณะสถาบันวิจัยวิท...
 
 
   ร่วมกิจกรรมการลงแขกเ...
 
 
   ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กี...
 
 
   กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน...
 
 
   ฉก.ร.4 รับคณะ ขว.ทอ....
 
 
   ความคืบหน้า ร.ร.พะเด...
 
 
   " ทุกวันนี้ศึกไกลยัง...
 
 
   พิธีเปิดโรงเรียนผู้ส...
 
 
   ร่วมพิธีเปิดศูนย์ต่อ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ร่วมปร...
 
 
   ร่วมรับรัฐมนตรีช่วยว...
 
 
   ร่วมพิธีวันปิยมหาราช...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 พบปะหัวหน้...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดกำลังพลรื้...
 
 
   พิธีรับ - ส่ง หน้าที...
 
 
   พระราชทานเพลิงศพ...
 
 
   รับศพทหารกล้า...
 
 
   แข่งขันกีฬา...
 
 
   พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพั...
 
 
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียร...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชนท่วม...
 
 
   ต้อนรับ องคมนตรี...
 
 
   บำรุงขวัญกำลังพล...
 
 
   มอบทุนการศึกษาของมูล...
 
 
   การศึกษาดูงานปรัชญาเ...
 
 
   พัฒนาอนุสรณ์ผู้เสียส...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรเมียนม...
 
 
   บริจาคโลหิตถวายเป็นพ...
 
 
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียร...
 
 
   ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถ...
 
 
   กิจกรรม " ๑๒ สิงหามห...
 
 
   ผบ.ร.๔ ตรวจพื้นที่หล...
 
 
   ปลูกป่า สร้างฝาย บ.ใ...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชน ต.แ...
 
 
   มอบน้ำดื่มช่วยเหลือว...
 
 
   ช่วยเหลือหน่วยงาน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ มอบถุงยังช...
 
 
   รับคณะ มทภ.๓/ผบ.ศบภ....
 
 
   ให้การต้อนรับคณะกระท...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ร่วมพิธีลงแขกดำนา (ก...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   รับคณะอนุกรรมการป้อง...
 
 
   วันอาสาฬหบูชา...
 
 
   การทำลายวัตถุออกฤทธิ...
 
 
   พัฒนาวัดโพธิคุณ...
 
 
   บริจาคโลหิตเพื่อช่วย...
 
 
   สานสัมพันธ์ส่วนราชกา...
 
 
   รับโล่ประกาศเกียรติค...
 
 
   ซักซ้อมแผนอพยพประชาช...
 
 
   รับคณะ จก.ชด.ทหาร/สล...
 
 
   มอบเงินช่วยเหลือญาติ...
 
 
   รับคณะ รร.นอส.ยศ.ทอ....
 
 
   เรียนภาษาอังกฤษ...
 
 
   คณะทำงานด้านปัญหาเส้...
 
 
   เวียนเทียนวันวิสาขบู...
 
 
   ประชุมประจำเดือน พ.ค...
 
 
   ปิดการฝึกอบรม รสปส....
 
 
   พิธีปิดการอบรมคุณภาพ...
 
 
   อบรมคุณภาพชีวิตราษฎร...
 
 
   พิธีรดน้ำดำหัว ผบ.ฉก...
 
 
   วาตภัย ต.แม่ตาว อ.แม...
 
 
   ช่วยภัยแล้ง...
 
 
   บริการประชาชนห้วงสงก...
 
 
   ควบคุมไฟป่า...
 
 
   ร่วมพิธีเปิดอาคาร...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ร่วมต้อนร...
 
 
   ต้อนรับองคมนตรี และค...
 
 
   กิจกรรมหมู่บ้านคู่ขน...
 
 
   ทอดผ้าป่าสามัคคี...
 
 
   ต้อนรับ ฯพณฯ พลากร ส...
 
 
    ปิดการอบรม รสปส....
 
 
   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...
 
 
   ปิดการฝึกอบรม รสปส....
 
 
   อบรมเกษตรผสมผสาน...
 
 
   พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพั...
 
 
   สานสัมพันธ์ส่วนราชกา...
 
 
   อบรมศีลธรรม...
 
 
   ให้การต้อนรับ นายกรั...
 
 
   รับคณะรัฐมนตรีว่าการ...
 
 
   บวงสรวงสมเด็จพระนเรศ...
 
 
   วันเด็กแห่งชาติ ประจ...
 
 
   อบรมไฟป่า และหมอกควั...
 
 
   บริจาคโลหิตถวายเป็นพ...
 
 
   สอ.รด.มอบสิ่งของและเ...
 
 
   สอ.รด.มอบสิ่งของและเ...
 
 
   สอ.รด.มอบสิ่งของให้ก...
 
 
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพ...
 
 
   พิธีบำเพ็ญกุศลหน่วย...
 
 
   พิธีลงนามถวายพระพร...
 
 
   พิธีตักบาตรข้าวสารอา...
 
 
   กิจกรรมหมู่บ้านคู่ขน...
 
 
   พิธีวางพวงมาลาเนื่อง...
 
 
   กำลังพล มว.รวป.ฉก.ร....
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจเยี่ยม...
 
 
   โครงการ “รวมใจภักดิ์...
 
 
   กิจกรรมหมู่บ้านคู่ขน...
 
 
   มอบทุนการศึกษาของมูล...
 
 
   โครงการอบรม " ตามรอย...
 
 
   เฉลิมฉลองสะพานมิตรภา...
 
 
   เฉลิมฉลองสะพานมิตรภา...
 
 
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมพิธีลง...
 
 
   ตักบาตรข่้าวสารอาหาร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ปลูกต้น "ม...
 
 
   กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพ...
 
 
   กิจกรรมถวายเทียนพรรษ...
 
 
   กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพ...
 
 
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียร...
 
 
   ฝึกอบรมเกษตรผสมผสาน...
 
 
   มอบประกาศชมเชย ชรบ. ...
 
 
   ประชุม TBC ครั้งที่ ...
 
 
   รับ รับคณะนักศึกษาหล...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร เยี่ยม...
 
 
   รับคณะ ศศย.สปท....
 
 
   วันต่อต้านยาเสพติดโล...
 
 
   พิธีบวงสรวงพระสยามเท...
 
 
   อัญเชิญพระสยามเทวาธิ...
 
 
   กิจกรรมฟังธรรม เวียน...
 
 
   ทอดผ้าป่าสามัคคี...
 
 
   รับคณะที่ปรึกษา กอ.ร...
 
 
   การฝึกอบรมราษฏรอาสาป...
 
 
   โครงการส่งเสริมการปก...
 
 
   วันแรงงานแห่งชาติ ฯ...
 
 
   ร่วมวางพวงมาลาอนุสรณ...
 
 
   ฉก.ร.๔ ให้การต้อนรับ...
 
 
   พิธีวางพวงมาลาถวายสั...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดประชุมประจ...
 
 
   มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมการป...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดพิธีรดน้ำด...
 
 
   ร่วมแข่งขันฟุตบอลราษ...
 
 
   รับคณะ สปร.ทบ....
 
 
   ประชุมมอบนโยบายการปฏ...
 
 
   รับมอบหน้ากากอนามัย ...
 
 
   พบปะส่วนราชการ...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมเวียนเทีย...
 
 
   การอบรมศีลธรรมวัฒนธร...
 
 
   ปิดการอบรม"โครงการค่...
 
 
   ปิดการอบรมราษฎรอาสาป...
 
 
   การฝึกอบรม โครงการ “...
 
 
   ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกัน...
 
 
   ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร...
 
 
   ปิดการอบรมค่ายเยาวชน...
 
 
   ตรวจปัสสาวะ กำลังพลใ...
 
 
   พิธีปิดการอบรมเกษตรอ...
 
 
   อบรมไฟป่า และหมอกควั...
 
 
   พิธีปิดการอบรมเกษตรอ...
 
 
   คณะสงฆ์พระธรรมทูต แส...
 
 
   ต้อนรับคณะ วปอ.รุ่นท...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมแสดงคว...
 
 
   พิธีวันสมเด็จพระนเรศ...
 
 
   มอบผ้าห่มกันหนาว...
 
 
   วันเด็กแห่งชาติประจำ...
 
 
   "ปลูกต้นไม้ สร้างฝาย...
 
 
   ร่วมพิธีเปิดอบรมค่าย...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ตร...
 
 
   ตรวจพื้นที่สร้างฝาย ...
 
 
   พิธี 5 ธันวาคม 54...
 
 
   ฟุตบอลหน่วยงานรัฐสัม...
 
 
   รับมอบสิ่งของ...
 
 
   รับส่งหน้าที่ ผบ.ฉก....
 
 
   ร่วมพิธีวันปิยมหาราช...
 
 
   กิจกรรม กลุ่มแม่บ้าน...
 
 
   ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...
 
 
   กลุ่มแม่บ้าน กรมทหาร...
 
 
   กลุ่มแม่บ้าน กรมทหาร...
 
 
    กลุ่มแม่บ้าน กรมทหา...
 
 
   ช่วยอพยพราษฎรที่ประส...
 
 
   มทภ.3 เดินทางตรวจพื้...
 
 
   ช่วยเหลือราษฎรน้ำท่ว...
 
 
   ผู้แทนพระองค์ มอบถุง...
 
 
   สนับสนุนชุดแพทย์เคลื...
 
 
   ผู้แทนพระองค์ มอบถุง...
 
 
   ช่วยเหลือน้ำท่วม จ.อ...
 
 
   ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.ช...
 
 
   ร่วมพิธีเสกและเปิดอา...
 
 
   มอบใบประกาศเกียรติคุ...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพล...
 
 
   ต่อต้านคอร์รัปชั่น...
 
 
   ร่วมปลูกป่าสร้างฝายเ...
 
 
   ต้อนรับคณะ รอง จก.ยก...
 
 
   พิธีปิดโครงการ "สร้า...
 
 
   พิธีเปิดโครงการฝึกอบ...
 
 
   พิธีเปิดโครงการ “ สร...
 
 
   ตามรอยพ่อ ใช้ชีวิตพอ...
 
 
   ร่วมพิธีเปิด รพ.แม่ส...
 
 
   แข่งกีฬาฟุตบอลส่วนรา...
 
 
   กีฬาฟุตบอลส่วนราชการ...
 
 
   มอบสิ่งของให้กับผู้ย...
 
 
   รร.นายร้อย จปร. รับฟ...
 
 
   ทำบุญตักบาตร ฯ...
 
 
   อบรมการใช้ facebook ...
 
 
   มอบเงินช่วยเหลือครอบ...
 
 
   ฝึกซ้อมแผนการป้องกัน...
 
 
   ร่วมต้อนรับคณะกรรมกา...
 
 
   "12 สิงหามหาราชินี"...
 
 
   มอบสิ่งของพระราชทาน ...
 
 
    พิธีถวายพระพร ๑๒ สิ...
 
 
   ราษฎร์ - รัฐ รวมใจช่...
 
 
   ร่วมงาน วันกำนัน-ผู้...
 
 
   การฝึกอบรมและจัดตั้ง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ตรวจพื้นที...
 
 
   สะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื...
 
 
   ช่วยเหลือ ราษฎรไทย ท...
 
 
   ฉก.ร.4 จัดงาน สามัคค...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ทำบุญ...
 
 
   ฟุตบอลกระชับมิตร...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชน...
 
 
   มอบสิ่งของช่วยเหลือ...
 
 
   ปลูกต้นไม้...
 
 
   สานสัมพันธ์ทหาร – สื...
 
 
   ปิดการอบรมภาษาพม่า...
 
 
   กิจกรรมเวียนเทียนเนื...
 
 
   เจ้าของภาษาพม่าสอน...
 
 
   อบรมภาษาพม่า...
 
 
   กิจกรรมถวายเทียนพรรษ...
 
 
   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา...
 
 
   " ค่ายเยาวชนป้องกัน ...
 
 
   โครงการ "จัดตั้งเครื...
 
 
   การจัดกิจกรรมประชาชน...
 
 
   นักเรียนภาษาพม่าศึกษ...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชน...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการรักษ...
 
 
   ต้อนรับคณะ รอง ผบ.พล...
 
 
   อบรมภาษาพม่า...
 
 
   ประธานสมาคมแม่บ้านทห...
 
 
   เวียนเทียนวันวิสาขบู...
 
 
   ไหว้พระวันวิสาขบูชา...
 
 
   การประชุมประสานงานข่...
 
 
   โครงการ ปลูกต้นไม้ ส...
 
 
   วันครบรอบอนุสรณ์ผู้เ...
 
 
   อนุศาสนาจารย์ กรมทหา...
 
 
   สรงน้ำพระพุทธรูปประจ...
 
 
   อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ...
 
 
   พิธีวางพวงมาลาเนื่อง...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 พบปะ กำลัง...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ตรวจจุดบร...
 
 
   จุดบริการประชาชน...
 
 
   การซ้อมแผนอุบัติเหตุ...
 
 
   กอ.รมน.จ.กำแพงเพชร ...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมแข่งขันฟุ...
 
 
   รางวัลกองเชียร์ยอดเย...
 
 
   ประชุมคณะกรรมการพัฒน...
 
 
   ต้อนรับรัฐมนตรีฯ...
 
 
   การแข่งขันฟุตบอลแม่ส...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 แสดงความยิ...
 
 
   ประชุมเพื่อหาข้อยุติ...
 
 
   การประชุมผู้บริหารอง...
 
 
   ร่วมพิธีทำบุญวันสถาป...
 
 
   พิธีมอบสิ่งก่อสร้างต...
 
 
   ฝึกทบทวนฯ...
 
 
   ม.ธรรมศาสตร์ โครงการ...
 
 
   ประชุมสัญจรและศึกษาด...
 
 
   เสวนาความร่วมมือในกา...
 
 
   เยี่ยมกำลังพลป่วยฯ...
 
 
   ต้อนรับรองนายกรัฐมนต...
 
 
   สานสัมพันธ์สื่อมวลชน...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ตรวจพื้นท...
 
 
   พีธีวางพานพุ่มสักการ...
 
 
   ต้อนรับคณะอุปทูต สหร...
 
 
   18 ม.ค.54 บวงสรวงศาล...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ร่วมพธีเป...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ร่วมต้อนร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมให้การ...
 
 
   ต้อนรับ คณะทำงานปัญห...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมต้...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดงานวันเด็ก...
 
 
   ฌาปนกิจฯ...
 
 
   รับมอบผ้าห่ม...
 
 
   ลงนามถวายพระพร...
 
 
   อวยพรและขอพร...
 
 
   จุดบริการประชาชนห้วง...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.๔ ประชุมชั้...
 
 
   ผบ.มทบ.31 เดินทางมาเ...
 
 
   22 ธ.ค.53 ขว.ทอ.ตร...
 
 
   วทอ.ยศ.ทอ.มอบอุปกรณ์...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับคณะ...
 
 
   คณะผู้แทนพระองค์ ฯ...
 
 
   ประธานสมาคมแม่บ้าน ท...
 
 
   การฝึกชุดปฏิบัติการพ...
 
 
   ปลูกต้นไม้ บริเวณอนุ...
 
 
   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพ...
 
 
   โครงการพัฒนาระบบสารส...
 
 
   ผบ.พล.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   การเรียนการสอน UNIT ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมทอ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมงา...
 
 
   ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม กกล...
 
 
   ฝึกสอนศิลปมวยไทย...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ เยี่ยมผู้ป...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ทำบุญถวาย...
 
 
   สำนักข่าวรอยเตอร์...
 
 
   ประชาคมราษฎร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจช่องทา...
 
 
   วันปิยมหาราช...
 
 
   ต้อนรับคณะ รมว.กต....
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   ฝึกยิงปืนลูกซอง...
 
 
   อบรมให้ความรู้แก่ราษ...
 
 
   นฝ.นศท.จทบ.พ.ล.ฟังกา...
 
 
   ฉก.ร.4 ตักบาตรอาหารแ...
 
 
   สานสัมพันธ์ทหาร - สื...
 
 
   ร่วมงานวันตำรวจ...
 
 
   ตรวจพื้นที่การสร้างเ...
 
 
   พบปะหารือ...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมงา...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมงานเก...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมงานเก...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.๔ ร่วมงา...
 
 
   การอบรมโครงการอาสาสม...
 
 
   พิธีปิดอบรมภาษาพม่า...
 
 
   เปิดประตูการค้าสู่ A...
 
 
   ประชุม RBC...
 
 
   ผบ.หน่วย และ ฝอ.ฉก.ร...
 
 
   ภริยา มทน.๓ เยี่ยมชม...
 
 
   ม.ธรรมศาสตร์ คณะศิลป...
 
 
   พ.อ.ประสาน แสงศิริร...
 
 
   ประธานที่ปรึกษา สอ.ท...
 
 
   นายสิบกองหนุนดูงานศู...
 
 
   พิธีต้อนรับนายทหารชั...
 
 
   พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิ...
 
 
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพ...
 
 
   12สิงหามหาราชินี ปี5...
 
 
   การอบรมภาษาพม่า...
 
 
   เทศบาลตำบลคลองขลุง จ...
 
 
   ฉก.ร.๔ จัดการแข่งขัน...
 
 
   วันพระ ขึ้น 15 ด่ำ เ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.๔ นำกำลังพลถ...
 
 
   ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย...
 
 
   เลี้ยงอาหารค่ำ สอ.รด...
 
 
   พิธีเปิดโครงการปลูกป...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.4(2)เข้าร่...
 
 
   ช่วยเหลือประชาชน ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ถวายพระบรม...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เยี่ยมกำลั...
 
 
   คณะอาจารย์และนักเรีย...
 
 
   ต้อนรับคณะประธานกรรม...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ตร...
 
 
   คณะนักศึกษาหลักสูตรก...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร ตรวจเย...
 
 
   อบรมการจัดทำเชื้อก้อ...
 
 
   พ.อ.คู่ชีพ เลิศหงิม...
 
 
   รับคณะ ผอ.สกร.สนผ.กห...
 
 
   รับคณะ ผอ.สนผ.ยก.ทหา...
 
 
   การออกกำลังกายเพื่อส...
 
 
   พิธีรวมใจขอพรสำหรับเ...
 
 
   อบรมค่ายเยาวชนรักษ์โ...
 
 
   ปลูกป่าเฉลิมพระเกียร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 เดินทางไปต...
 
 
   กิจกรรมโครงการ " ๑ เ...
 
 
   กิจกรรมเวียนเทียนเนื...
 
 
   ถวายภัตตาหารเพล เนื่...
 
 
   การฟังบรรยายธรรม เนื...
 
 
   โครงการ 1 เดือน 1 วั...
 
 
   เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๓ ๑๒๓...
 
 
   การแข่งขันกีฬา เปตอง...
 
 
   พิธีปิดการแข่งขันกีฬ...
 
 
   ร่วมปลูกป่าต้นไม้เนื...
 
 
   การแข่งขันฟุตบอลแม่ส...
 
 
   ปิดการฝึกอบรมการพัฒน...
 
 
   แม่สอดเฟรนชิพลีก ครั...
 
 
   ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพร...
 
 
   นักรบไม่ได้รบเก่งอย่...
 
 
   ฉก.ร.๔ เตรียมความพร้...
 
 
   ฉก.ร.๔ สร้างฝายชะลอน...
 
 
   เทิดพระเกียรติพระบาท...
 
 
   ถวายภัตตาหารสามเณร ฯ...
 
 
   พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ...
 
 
   พ.ป.ป. อ.แม่สอด ให้ก...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 รับมอบเงิ...
 
 
   ประชุมการแข่งขันกีฬา...
 
 
   ติดตาม/เฝ้าระวังการแ...
 
 
   นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่...
 
 
   ฉก.ร.4 รวมสรงน้ำพระ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 พบปะพัฒน...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ร่วมกับสื...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกับราษฎร ...
 
 
   ฉก.ร.4 เปิดจุดบริการ...
 
 
   การจัดตั้งจุดบริการด...
 
 
   ฉก.ร.4 พัฒนาอนุสรณ์...
 
 
   ฝึกอบรมทบทวนชุด ชรบ....
 
 
   บรรพชา 5 รั้วร่วมใจ...
 
 
   ต้อนรับคณะกรรมาธิการ...
 
 
   ต้อนรับ จก.ชด.ทหาร แ...
 
 
   เสธ.กกล.นเรศวร ตรวจ...
 
 
   มอบอุปกรณ์การเกษตรให...
 
 
   การแข่งขันกีฬาโรงเรี...
 
 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเย...
 
 
   ตรวจเยี่ยมกำลังพลตาม...
 
 
   ต้อนรับคณะ วปอ. และ ...
 
 
   มอบลานกืฬาให้กับโรงเ...
 
 
   ร่วมพิธีเวียนเทียน...
 
 
   ต้อนรับคณะกรรมการสมา...
 
 
   ต้อนรับอดีตแม่ทัพภาค...
 
 
   สร้างสนามกีฬาเอนกประ...
 
 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดต...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ต้อนรับคณ...
 
 
   ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเร...
 
 
   ร่วมพิธีวันสถาปนามหา...
 
 
   กำลังพล ร.4 ทดสอบร่า...
 
 
   ร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็น...
 
 
   ทดสอบสมรรภาพร่างกาย...
 
 
   รอง.ผบ.ฉก.ร.4(1)เป็น...
 
 
   ตรวจเยี่ยมแม่บ้านหน่...
 
 
   พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณ...
 
 
   ผบ.ร.4 จัดกิจกรรมวัน...
 
 
   วันกองทัพไทย...
 
 
   โครงการสร้างเครือข่า...
 
 
   วันเด็กแห่งชาติ...
 
 
   ลูกเสือเนตรนารีเข้าค...
 
 
   การแถลงข่าวสื่อมวลชน...
 
 
   ต้อนรับคณะ ผอ.กขธ.ขว...
 
 
   งานเลี้ยงต้อนรับ...
 
 
   ธรรมสัญจร...
 
 
   รร.สธ.ทอ.ฯดูงาน/ศึกษ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมพิธีมอ...
 
 
   คณะผู้บังคับบัญชา อา...
 
 
   สหพันธ์สมาคม ส.อ.ร.ด...
 
 
   พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุ...
 
 
   ร่วมงานคล้ายวันสถาปน...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 นำผู้นำชุม...
 
 
   การจัดกิจกรรมบำเพ็ญก...
 
 
   เมื่อ 25 พ.ย.52 เสธ....
 
 
   สานสัมพันธ์ทหาร - สื...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ต้อนรับเจ้...
 
 
   รอง.ผบ.ศปก.ทภ.3(2)แล...
 
 
   ประชุมแก้ปัญหาป่าขะเ...
 
 
   รอง มทภ.3 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   พล.อ.จริยะ ทองทับ ผ...
 
 
   พล.อ.จริยะ ทองทับ ผอ...
 
 
   ฝึกทบทวน...
 
 
   ออกกำลังกายวันละนิด...
 
 
   ..ราชภัฏ-หนองบัว(บ้า...
 
 
   ลอยกระทง...
 
 
   ปลูกป่า...
 
 
   ฝึกบรรเทาสาธารณภัย...
 
 
   ต้อนรับคณะ ผบ.บทบ.ยว...
 
 
   ต้อนรับอดีต ผบ.กกล.น...
 
 
   การฝึกอบรมการใช้ยุทโ...
 
 
   ไปทำบุญ...
 
 
   ฉก.ร.4 อบรมหลักสูตรภ...
 
 
   เสธ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่...
 
 
   นายกสมาคมไทย - พม่า ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมต้อนรั...
 
 
   ร่วมกันปลูกป่า...
 
 
   ฉก.ร.4 ประสานข้อมูลพ...
 
 
   กิจกรรม 9 ในดวงใจ ...
 
 
   นักศึกษาปริญญาโท ม.ร...
 
 
   วันสถาปนากรมทหารราบท...
 
 
   จุดเทียนชัยถวายพระพร...
 
 
   เดินรณรงค์ต้านยาเสพต...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 และกำลังพล...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมลงนามถ...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมเสวนาส...
 
 
   คุณคำรณ หว่างหวังศ...
 
 
   ผบ.กกล.นเรศวร และผบ....
 
 
   พลโท อภิชัย พิณสาย...
 
 
   รวมใจชาวตาก สู่ใจชาว...
 
 
   รอง เลขาธิการสภาความ...
 
 
   คณะหลักสูตรพัฒนาสัมพ...
 
 
   พล.ต.ศุขเกษม องคะศ...
 
 
   พันเอกผดุง ยิ่งไพบ...
 
 
   พล.ต.พิจิตร ลักษณะละ...
 
 
   รอง ผบ.ฉก.ร.4 และ กพ...
 
 
    ผบ.ฉก.ร.4 และ รองผบ...
 
 
   พันเอกผดุง ยิ่งไพ...
 
 
   พลตรี สนธิศักดิ์ ...
 
 
   พลตรี วรากร เพิ่มพ...
 
 
   นายคมสัน เอกชัย ผ...
 
 
   พลตรี พิจิตร ลักษณะล...
 
 
   มทภ.3 และผบ.กกล.นเรศ...
 
 
   ผู้บัญชาการกองกำลังน...
 
 
   แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตา...
 
 
   พลโท มาลัย คิ้วเท...
 
 
   คณะกรรมาธิการต่างประ...
 
 
   มทภ.3 ประชุมอนุกรรมก...
 
 
   ฉก.ร.4 ร่วมกันพัฒนาห...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ตรวจเยี่ยม...
 
 
   พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพร...
 
 
   ผบ.ร.4 ร่วมวางพวงมาล...
 
 
   งานเลี้ยงรำลึกถึงวีร...
 
 
   ผบ.ฉก.ร.4 ร่วมพิธีวา...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ตร...
 
 
   รอง ผบ.กกล.นเรศวร ติ...
 
 
   กำลังพล ร่วมบริจาคโล...
 
 
   พลตรี วิศณุ ศรียา...
 
 
   การเสวนาเวทีชาวบ้าน...
 
 
   การฝึกผู้นำสตรีตำบลช...
 
 
   โครงการค่ายอาสาพัฒนา...
 
 
   ร่วมกิจกรรมวันคล้ายว...
 
 
   ร่วมกิจกรรมการจัดแสด...
 
 
   ให้การต้อนรับ คณะนาย...
 
 
   การฝึกซ้อมแผนอุบัติเ...
 
 
   รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม...
 
 
   พิธีจุดเทียนชัยถวายพ...
 
 
   คณะอนุกรรมาธิการรักษ...
 
 
   แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเ...
 
 
   รองเสนาธิการทหารบก ต...
 
 
   สนันสนุนเฮลิคอปเตอร์...
 
     
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555
     
     
     เมื่อ 14 ม.ค.55 ฉก.ร.4 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 โดยได้มีการจัดการแสดงอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ทางทหาร , การแสดงชุดสุนัขทหาร และ กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับชม
แสดงอาวุธ/ยุทโธปกรณ์ทางทหาร
 
 
 
 
 
ฮ.ท.1
 
 
 
 
 
 
 
การแสดงของสุนัขทหาร
 
 
 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
 
 
 
ทีมงานเกมส์ปากระป๋อง
 
เกมส์ปากระป๋อง
 
 
วาดภาพ เขียนจดหมายถึงในหลวง
 
 
 
 
แสดงการตรวจค้นวัตถุระเบิด
 
การแสดงเครื่องบินเล็ก
 
ถ่ายรูปทหารช่วยเหลือประชาชน
 
 
ทหารหัวโต
 
มุมกินฟรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้ ผู้ชม : 786 คน  แสดงความเห็น : 2 คน 
  ความคิดเห็นที่  1 
 
     สนุกดีค่ะ ทั้งแม่และลูกเลย ขอบคุณทหารทุกท่าน

  โดย : แม่ยังสาว/ลูก1 เมื่อ : 16 มกราคม 2555  เวลา 10:04:30  
  ความคิดเห็นที่  2 
 
     เพื่อนเราน่ารักทุกคนเลยอ่า...ครูบอยยิ้มหน่อยหล่อจัง...

  โดย : วราภรณ์ มีแวว เมื่อ : 19 มกราคม 2555  เวลา 18:27:34  
แสดงความคิดเห็นต่อภาพกิจกรรมนี้
* ผู้แสดงความเห็น :   
* ข้อคิดเห็น :   
* รหัสยืนยัน : 
776672  
 


 
 
  ออนไลน์ขณะนี้ จำนวน 1 คน เป็นสมาชิก 0 คน ผู้ใช้งาน : บุคคลทั่วไป